ATM ngân hàng Đông Á Ngân Hàng Nhà Nước Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 02 Trần Huỳnh, Phường 7, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24 / 24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Ngân Hàng Nhà Nước Bạc Liêu

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Ngân Hàng Nhà Nước Bạc Liêu


Các cây ATM khác