ATM ngân hàng Đông Á Uỷ Ban Nhân Dân huyện Lạng Giang

Địa chỉ: Thị trấn Vôi, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 24/24

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Uỷ Ban Nhân Dân huyện Lạng Giang

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Uỷ Ban Nhân Dân huyện Lạng Giang


Các cây ATM khác