ATM ngân hàng Đông Á Metro Long Xuyên

Địa chỉ: Số 414 Trần Hưng Đạo, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

Số lượng: 1 máy

Giờ hoạt động: 7:30 - 22:00

Gửi tiền qua máy: Không

Bản đồ đến Atm Metro Long Xuyên

Đường đi đến ATM Ngân hàng Đông Á Metro Long Xuyên


Các cây ATM khác