Ngân hàng Đông Á Thành Phố Vĩnh Yên Vĩnh Phúc

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vĩnh Yên.