Ngân hàng Đông Á Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vĩnh Long.

  • CN Vĩnh Long

    60/3A Phạm Thái Bình, Phường 4, TP Vĩnh Long