Ngân hàng Đông Á Thị Xã Trà Vinh Trà Vinh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Trà Vinh.