Ngân hàng Đông Á Huyện Càng Long Trà Vinh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Càng Long.

  • PGD càng Long

    Khóm 2, TT Càng Long, Huyện Càng Long, Trà Vinh