Ngân hàng Đông Á Thành Phố Thanh Hóa Thanh Hóa

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thanh Hóa.