Ngân hàng Đông Á Huyện Thái Thụy Thái Bình

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thái Thụy.