Ngân hàng Đông Á Thành Phố Thái Bình Thái Bình

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Thái Bình.