Ngân hàng Đông Á Huyện Kiến Xương Thái Bình

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Kiến Xương.