Ngân hàng Đông Á Huyện Hưng Hà Thái Bình

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Hưng Hà.

  • PGD Hưng Hà

    Khu Nhân Cầu, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình