Ngân hàng Đông Á Thành Phố Huế Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Huế.