Ngân hàng Đông Á Thị Xã Tây Ninh Tây Ninh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Tây Ninh.

  • CN Tây Ninh

    540 đường 30 tháng 4, khu phố 1, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh