Ngân hàng Đông Á Thành Phố Móng Cái Quảng Ninh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Móng Cái.

  • PGD Móng Cái

    Số 168 - Đường Hùng Vương - Phường Trần Phú - TP.Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh