Ngân hàng Đông Á Huyện Thăng Bình Quảng Nam

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thăng Bình.

  • PGd Hà Lam

    Khu phố 5, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam