Ngân hàng Đông Á Thành Phố Tam Kỳ Quảng Nam

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Tam Kỳ.