Ngân hàng Đông Á Huyện Núi Thành Quảng Nam

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Núi Thành.

  • PGD Chu Lai

    244A Phạm Văn Đồng- TT Núi Thành - Quảng Nam