Ngân hàng Đông Á Huyện Điện Bàn Quảng Nam

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Điện Bàn.

  • PGD Vĩnh Điện

    83 Trần Nhân Tông, thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam