Ngân hàng Đông Á Huyện Tân Hiệp Kiên Giang

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Tân Hiệp.

  • PGD Tân Hiệp

    79 Tổ 3, Ấp Đông Thành, Xã Thạnh Đông, Huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang

  • PGD kinh B

    144 Ấp Đông An, Thị trấn Tân Hiệp, huyện Tân Hiệp, Tỉnh Kiên Giang