Ngân hàng Đông Á Huyện Phú Quốc Kiên Giang

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Phú Quốc.

  • PGD Phú Quốc

    125 Nguyễn Trung Trực, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang