Ngân hàng Đông Á Huyện Châu Thành Kiên Giang

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Châu Thành.

  • PGd Minh Lương

    339 Khu phố Minh Phú, Thị trấn Minh Lương, Huyện Châu Thành, Tỉnh Kiên Giang