Ngân hàng Đông Á Huyện Mỹ Hào Hưng Yên

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Mỹ Hào.

  • PGD Mỹ Hào

    Km 22 Quốc lộ 5, Thị trấn Bần Yên Nhân, Huyện Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên