Ngân hàng Đông Á Thành Phố Hưng Yên Hưng Yên

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hưng Yên.

  • CN Hưng Yên

    Số 06, Nguyễn Thiện Thuật, Phường Lê Lợi, TP Hưng Yên, Hưng Yên