Ngân hàng Đông Á Quận Thủ Đức Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thủ Đức.