Ngân hàng Đông Á Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 5 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tân Bình.