Ngân hàng Đông Á Quận 7 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 7.