Ngân hàng Đông Á Quận 5 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 5.