Ngân hàng Đông Á Quận 3 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 3.