Ngân hàng Đông Á Quận 10 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 10.