Ngân hàng Đông Á Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Phú Nhuận.