Ngân hàng Đông Á Huyện Nhà Bè Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Nhà Bè.