Ngân hàng Đông Á Quận Gò Vấp Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Gò Vấp.