Ngân hàng Đông Á Huyện Củ Chi Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Củ Chi.