Ngân hàng Đông Á Quận Bình Tân Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 4 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Tân.