Ngân hàng Đông Á Huyện Bình Chánh Hồ Chí Minh

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Bình Chánh.