Ngân hàng Đông Á Huyện Thuỷ Nguyên Hải Phòng

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Thuỷ Nguyên.