Ngân hàng Đông Á Quận Ngô Quyền Hải Phòng

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngô Quyền.