Ngân hàng Đông Á Quận Tây Hồ Hà Nội

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tây Hồ.