Ngân hàng Đông Á Quận Đống Đa Hà Nội

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Đống Đa.