Ngân hàng Đông Á Quận Ba Đình Hà Nội

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ba Đình.

  • PGD Ba Đình

    Số 3A Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Hà Nội