Ngân hàng Đông Á Thành Phố Biên Hòa Đồng Nai

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Biên Hòa.