Ngân hàng Đông Á Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.