Ngân hàng Đông Á Quận Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ngũ Hành Sơn.