Ngân hàng Đông Á Quận Hải Châu Đà Nẵng

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 6 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hải Châu.