Ngân hàng Đông Á Quận Cẩm Lệ Đà Nẵng

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Cẩm Lệ.

  • PGd Cẩm Lệ

    46 Ông Ích Đường, P. Hòa Thọ Đông, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng