Ngân hàng Đông Á Quận Ô Môn Cần Thơ

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Ô Môn.

  • PGD Ô Môn

    260/5 Quốc lộ 91 Thị trấn Ô Môn, TP.Cần Thơ