Ngân hàng Đông Á Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Phan Thiết.