Ngân hàng Đông Á Thị Xã Thủ Dầu Một Bình Dương

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Thủ Dầu Một.