Ngân hàng Đông Á Huyện Giồng Trôm Bến Tre

Ngân hàng Đông Á có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Giồng Trôm.

  • PGD Giồng Trôm

    ấp 5, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre